Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 19 juli 2020, middagdienst
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

Voorganger: ds. W.P. de Groot (cgk)
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Lvdk 304: 1, 2, 3
Bijbellezing: Psalmen 138: 1-8
Bijbellezing: 1 Petrus 5: 8-11
Tekst: Psalm 138: 7-8
7 Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.
8 De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.
Verkondiging(rond vier trefwoorden: Bewaring, verlossing, voltooiing en trouw)
Psalm 138: 1, 4 (nb)
Dankgebed
Collectes
Geloofsbelijdenis
Psalm 89: 7 (ob)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 2 aug - middag
zondag 2 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 26 jul - middag
zondag 26 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 19 jul - middag
zondag 19 jul - ochtend
Digitaal leerhuis rondom Openbaring voor JONG en oud - donderdag 16 jul - avond
Bekijk de liturgie | klik om te luisteren luisteren
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 12 jul - middag
zondag 12 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 jul - middag
Bekijk de liturgie | klik om te luisteren luisteren

oudere diensten