Home > vereniging > gebedskring

Gebedskring

bidden-helpt.pngExodus 13:21: “De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen.”
Met deze tekst uit Exodus sluiten we de avonden af in de volle verwachting dat de Heer ons als gemeente de weg zal wijzen. Dan is het wel noodzakelijk om stil voor Hem te zijn en te luisteren naar Zijn stem.

Tijdens de clubavonden is een prachtig moment om met gemeenteleden bij elkaar te komen en te bidden voor de Hoeksteen gemeente, onderwerpen waarvoor gebed gevraagd wordt, etc. Als inleiding hebben we vaak een korte overdenking of we delen een gebeurtenis die we in de afgelopen periode meegemaakt hebben. We bidden dan met elkaar voor de onderwerpen die aangedragen worden.

Het is iedere keer weer fijn om aan de voeten van de Heer samen te komen en vreugde en zorgen met Hem te kunnen delen. U bent van harte uitgenodigd. Ook als u geen kinderen heeft die naar de club gaan.

Tijdens elke clubavond komen we bij elkaar van 19:00 tot 20:00 uur. De juiste data staan in het kader rechtsboven en worden ook vermeld in de Rosh Pinna en op het mededelingenblad.

Gebed is zo krachtig omdat het de harten van de mensen op aarde samenbrengt met het hart van God in de hemel. Wanneer we bidden, dan verbinden we ons met God, en Hij heeft meer invloed op ons dagelijks leven dan ons verstand bevatten kan. Alleen Gods kracht kan vrede en vreugde brengen, wijsheid verlenen, een gevoel van waarde en doel geven aan iemands leven en wonderen verwezenlijken. Wil je die kracht verwezenlijkt zien in je leven? Maak dan van gebed een prioriteit.
Joyce Meyer