Home > vereniging > vrouwenver
Rooster:

De data voor de komende periode zijn nog niet bekend.
In het zomerseizoen zijn er geen activiteiten.

 

Vrouwenkring "Tot eenheid geroepen"

Eenmaal in de veertien dagen komt de vrouwenkring bij elkaar voor Bijbelstudie. Deze avonden zijn op de woensdag om 19:45 uur. Als afsluiting van het seizoen organiseert de kring een gezellig uitje. De kring is aangesloten bij de landelijke vrouwenbond CGK-Vrouw, die naast een contactblad ook jaarlijks een vrouwendag organiseert waarop ontmoeting, bezinning en verbinding centraal staan.

Als u zin heeft om ook een keer te komen, dan bent u van harte welkom.

Ankie van Schaik (presidente)
Hilda Lubberts (secretaresse)
Elly van der Lee (penningmeesteresse)