Home > vereniging > vrouwenver

Vrouwenkring "Tot eenheid geroepen"

Eenmaal in de veertien dagen komt de vrouwenkring bij elkaar voor Bijbelstudie. Deze avonden zijn op de woensdag om 19:45 uur. Als afsluiting van het seizoen organiseert de kring een gezellig uitje. De kring is aangesloten bij de landelijke vrouwenbond CGK-Vrouw, die naast een contactblad ook jaarlijks een vrouwendag organiseert waarop ontmoeting, bezinning en verbinding centraal staan.

Maar de vrouwenkring doet meer:
Een aantal vrouwen bezoekt ouderen van de gemeente. Wordt er een baby geboren? Dan krijgt u bezoek. U ziet het; wij zijn best actief. De vereniging vergrijst en als u zin heeft om ook te komen, dan bent u van harte welkom.

Mevr. J.K. van Schaik-Westerik (presidente)
Mevr. H.M. Lubberts-Willemsen (secretaresse)
Mevr. E.M. van der Lee (penningmeesteresse)