Home > vereniging > vrouwenver

Vrouwenkring "Tot eenheid geroepen"

Eenmaal in de veertien dagen komt de vrouwenkring bij elkaar voor Bijbelstudie. Deze avonden zijn op de woensdag om 19:45 uur. Als afsluiting van het seizoen organiseert de kring een gezellig uitje. De kring is aangesloten bij de landelijke vrouwenbond CGK-Vrouw, die naast een contactblad ook jaarlijks een vrouwendag organiseert waarop ontmoeting, bezinning en verbinding centraal staan.

Als u zin heeft om ook een keer te komen, dan bent u van harte welkom.

Ankie van Schaik (presidente)
Hilda Lubberts (secretaresse)
Elly van der Lee (penningmeesteresse)