Home > adressen > kerkenraad

Kerkenraad

Predikant:
(voorzitter)
ds. C. Brouwer
contact

Ouderlingen:

Dirk van Eijk (vice-voorzitter)
Teun van Eijk
Jan-Peter Eveleens (jeugdouderling)
Martin Noordzij
Nico van Schaik
Henk de Wilde (ouderenouderling)


Diakenen:
Corneel van Holland
Tjerk de Boer (scriba) (tot najaar 2020)
Jesse van Klaveren
Henk Lubberts
David Sillars (tot najaar 2020)