Home > adressen > kerkenraad

Kerkenraad

Ouderlingen:

Dirk van Eijk (vice-voorzitter)
Teun van Eijk
Jan-Peter Eveleens (jeugdouderling, scriba)
Martin Noordzij
Henk de Wilde (ouderenouderling)


Diakenen:
Corneel van Holland
Jesse van Klaveren