Home > nadenk

Nadenkertjes

Om vandaag over na te denken:

De mees en de duif

Er was eens een mees die het volgende aan een duif vroeg:
"Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?"
"Minder dan niks," gaf de duif ten antwoord.
"Dan moet ik je een merkwaardig verhaal vertellen", zei de mees.
"Ik zat op de tak van een den, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen; niet met hevig stormgeweld, nee, als in een droom, zonder geluid of gewicht. Daar ik toch niks beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden van mijn tak vielen en daar bleven liggen.
Het waren er op de kop af driemiljoenzevenhonderd­eenenveertigduizend­negenhonderdtweeënvijftig.
Toen de driemiljoenzevenhonderd­eenenveertigduizend­negenhonderddrieënvijftigste vlok omlaag kwam – minder dan niks zoals je zegt – brak de tak af."
Het was lang stil en tenslotte vloog de mees weg. De duif zei na een poos nadenken bij zichzelf:
"Misschien ontbreekt er nog maar één stem van één enkel mens om Zijn Woord ingang te doen vinden in het leven van een ander mens".

Gelezen op een boekenlegger van de EO


In de rubriek "Nadenkertjes", vindt u iedere dag een ander stukje tekst. Dat kan van alles zijn: een gedicht of een verhaal, een afbeelding, enzovoort. Maar èèn ding hebben zij gemeen: het zijn allemaal prikkelende stukjes tekst, die u willlen aansporen om na te denken over uw (geloofs-)leven. We hopen dat u er wat aan heeft!

Indien u zelf een aansprekend stukje tekst heeft, waarvan u denkt dat het goed op deze pagina geplaatst zou kunnen worden, kunt u het aan ons doorgeven via het reactieformulier. We zullen proberen om het dan zo spoedig mogelijk op deze pagina plaatsen. Ook kunt u via het reactieformulier reageren op de inhoud van de reeds geplaatste teksten.