Home > vereniging > bijbelkring
Rooster:

woensdag 24 juli

 

Bijbelkring

In onze gemeente bestaat een gespreksgroep met als naam "De bijbelkring".

Wat is de bedoeling van de bijbelstudie-avonden?
We willen met elkaar de bijbel bestuderen om daardoor ons geloof te verdiepen en te versterken. Door het onderlinge contact, het zingen en de gesprekken ervaar je de geloofsgemeenschap met elkaar. Ook word je bemoedigd en opgebouwd in het geloof door de geloofservaring van anderen.

Hoe vullen we dat in?
Per jaar wordt een boekje over een bepaald onderwerp of een bijbelboek gekozen. Door twee leden wordt het gedeelte voorbereid voor behandeling op de bijbelstudie-avond. Zij hebben de leiding op de desbetreffende avond. Van de overige leden wordt verwacht dat ze het te bespreken gedeelte thuis doornemen. Aan de hand van de gespreksvragen wordt de stof besproken. Om de drie weken komen we op maandagavond bij elkaar in het huis van het gastgezin, vanaf half acht inloop met koffie en thee en precies om acht uur beginnen we de avond met de bijbelstudie

Hoe verloopt een avond van de bijbelkring?
Na het koffiedrinken zingen we liederen uit "Opwekking", al dan niet begeleid op de piano. Vervolgens beginnen we met gebed en lezen we het bijbelgedeelte. Daarna worden de vragen besproken en tot besluit wordt gedankt en gebeden. Daarna drinken we nog wat en is er gelegenheid om verder te praten.
Ter afsluiting van het seizoen wordt een speciaal uitje georganiseerd.

Tot besluit
Je leert niet alleen een heleboel over de bijbel en het geloof, maar het is ook gezellig en je leert elkaar beter kennen.
Wilt u meer weten? Bel gerust! Of kom gewoon een keer op een avond langs om de sfeer te proeven.