Home > vereniging > instuif
Rooster:

De data voor de komende periode zijn nog niet bekend.
In het zomerseizoen zijn er geen activiteiten.

 

De Instuif

De Instuif is een club van 12- tot 16-jarigen. Op dit moment zijn we met ongeveer 5 enthousiaste Instuivers, onder leiding van Kees en Hilda.
Eens in de twee weken op vrijdagavond komen we bij elkaar in de kerk. Vanaf 19:45 uur komt iedereen ongeveer binnenlopen, zodat er nog even gezellig wat gekletst, gedronken en wat lekkers gegeten kan worden, voor we beginnen. De avonden zien er verder ongeveer zo uit: Om ongeveer 20:00 uur beginnen we de avond. Tijdens een avond met onderwerp beginnen we met gebed. Daarna zingen we, eventueel, een aantal liederen uit Opwekking. Tijdens een onderwerpavond worden er onderwerpen besproken als ‘Christen zijn in een onchristelijke wereld’ en ‘Bidden’, soms met een filmpje, soms met een toneelstukje, een quiz, of weer wat anders om het duidelijker te maken. We sluiten de avond af met gebed, en daarna ruimen we met elkaar op. De spelavonden – de naam zegt het al – zijn gevuld met het doen van spelletjes die worden meegenomen door de Instuivers.
Verder vieren we Sinterklaas met elkaar. Aan het eind van het seizoen organiseren we altijd iets leuks bijvoorbeeld “Herrie in de keuken”, Sumo-worstelen, een spelletjesdag of we bakken zelf pizza’s… noem maar op!
Zoals we het seizoen met elkaar afsluiten, zo starten we ook altijd weer met elkaar het nieuwe seizoen. Dit gebeurt tijdens de Startzondag, ergens begin september. Na de dienst houden we gezamenlijk een broodmaaltijd en doen we een preekbespreking of een spel.
Natuurlijk is het onmogelijk om in dit stukje precies weer te geven hoe een Instuifavond is. Dus als je tussen de 12 en 16 jaar bent, willen we je van harte uitnodigen om een keer langs te komen! Tot Instuifs!

Kees van Schaik contact