Home > gemeente > geschiedenis

Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Maarssen

Tijdens de Doleantie in 1886 ontstond er ook in Maarssen een Gereformeerde Kerk. Zoals in vele gemeenten van die tijd ontstonden er hoe langer hoe meer spanningen in deze kerk. Deze spanningen hielden verband met de leer van de kerk, en met name ging het daarbij om de door dr. Abraham Kuyper veronderstelde wedergeboorte. Deze leer, die vooral handelde over het Verbond, kwam óók tot uiting in prediking en pastorale bearbeiding. In de toenmalige Gereformeerde Kerk van Maarssen werden bezwaren ingebracht tegen de leer van Kuyper. Nadat aan deze bezwaren niet concreet gehoor gegeven werd, besloten enkele ouderlingen tot uittreding van de Gereformeerde Kerk en tot aansluiting bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

Op de classisvergadering van 18 februari 1908 werd toegestemd in de toetreding van Maarssen tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In Maarssen werd tot instituering overgegaan op zondag 23 februari 1908.
De eerste samenkomsten van de gemeente werden gehouden in een particulier huis aan de Langegracht in Maarssen. Later werd gebruik gemaakt van het kerkgebouwtje van de Nederlandse Protestantenbond aan de Wilhelminaweg. Uit de omliggende gemeenten, waar geen afscheiding plaatsvond, zoals Breukelen, Tienhoven, Vleuten, Westbroek en Kockengen, voegden zich leden bij de gemeente zodat deze een regionaal karakter kreeg. De gemeente heeft dat karakter dan ook altijd behouden.

kerkgebouw Julianaweg

Door uitbreiding van de gemeente was de aankoop van een eigen kerkgebouw wenselijk. In 1910 werd een kerkgebouw (links) gerealiseerd aan de Julianaweg te Maarssen. Tot 1972 heeft dit gebouw dienst gedaan als kerkgebouw; tegenwoordig is op deze locatie alleen nog maar een parkeerplaats te vinden.

Op 21 december 1972 werd het huidige kerkgebouw geopend. (rechts)
(meer foto's)

kerkgebouw
kerkgebouw

Tot de kerk behoren naast de Maarssense leden ook leden uit Bilthoven, Breukelen, De Meern, Groenekan, Kockengen, Leidsche Rijn, Maartensdijk, Nieuwersluis, Oud Zuilen, Tienhoven, Utrecht, Vleuten, Westbroek en Zeist.