Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 15 mei 2022, ochtenddienst

Voorganger: ds. H. Jonkman
Welkom
God zij geloofd! (ZG 217: 1, 2, 5)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Lied van de maand: Psalm 56: 4 (dnp)
Gebed
Lezing van Gods wet uit Romeinen 13
Hier in Uw heiligdom (ELB 297: 1, 2, 3)
Bijbeluur voor de kinderen van groep 2 t/m 4
Bijbellezing: Kolossenzen 1: 24- 2:3
Grote God, Gij hebt het zwijgen (LvdK 329: 1, 2, 3)
Tekst: Kolossenzen 1: 26
26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.
Verkondiging: Een geheim verklapt!
Jezus liefde voor mij (Sela)
Viering van het Heilig Avondmaal
Lezing van het Avondmaal formulier
Gebed voor de maaltijd
Instellingswoorden en uitdelen van brood en wijn
Psalm 103: 1, 6, 11 (ob)
Dankgebed met gezamenlijk het Onze Vader
Collectes
voor: 1. kerk 2. diaconie
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten