Home > adressen > redactie_rp

Redactie Rosh Pinna

(gemeenteblad)

(Rosh Pinna is Hebreeuws voor Hoeksteen!)

Redactie: Margreet Bronk contact

Overige redactieleden: Marja van Eijk, Birgit Noordzij, Tanja van Schaik

Lay-out: Corneel van Holland

Kopieerwerk: Jan en Nelleke Verhagen