Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 12 nov 2023, middagdienst

Voorganger: ds. R.C. Verburg
Welkom
Psalm 86: 1, 4 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Ik val niet uit uw hand (Opw 727)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: 2 Koningen 4:8-37
Bijbellezing: Hebreeën 11:35a
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (Lvdk 118)
Verkondiging: De kracht van gastvrijheid en het onverwachte wonder
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) (=Sela)
Gebeden
Collectes
1. diaconie kerstactie PDOM
2. evangelisatie
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Grote God, wij loven U (Lvdk 444)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal, - zondag 3 dec - middag
Eerste advent, Viering Heilig Avondmaal, - zondag 3 dec - ochtend
Bekijk de liturgie | klik om te luisteren luisteren
zondag 26 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 26 nov - ochtend
zondag 19 nov - middag
GSK dienst, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 19 nov - ochtend
parallel dienst, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 nov - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - vrijdag 17 nov - ochtend
zondag 12 nov - middag
zondag 12 nov - ochtend
zondag 5 nov - middag
2in1 zondag - zondag 5 nov - ochtend
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 1 nov - avond
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 1 nov - middag
zondag 29 okt - middag
zondag 29 okt - ochtend
zondag 22 okt - middag
zondag 22 okt - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 15 okt - middag
Michazondag - zondag 15 okt - ochtend
zondag 8 okt - middag
zondag 8 okt - ochtend