Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Dankdag, woensdag 2 nov 2022, avonddienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksten (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: prof.dr. G.C. den Hertog (cgk)
Welkom
Psalm 89: 1, 3, 7 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 2: 1, 2 (dnp)
Gebed
Bijbellezing: Amos 5: 4-15
Bijbellezing: Efeze 5: 1-20
Psalm 82: 1, 2, 3 (nb)
Tekst: Efeze 5: 16
en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
Verkondiging:
Wordt krachtig in de Heer (LvdK 96: 1, 2, 3, 4, 10)
Dankgebed 1
God, die leven hebt gegeven (LvdK 350: 1)
Dankgebed 2
God, die leven hebt gegeven (LvdK 350: 2)
Dankgebed 3
God, die leven hebt gegeven (LvdK 350: 4)
Collectes
voor: 1. kerk 2. (diaconie) Dorcas
Psalm 85: 3, 4 (ob)
Geloofsbelijdenis (staande)
O lieve Heer, geef vrede (LvdK 284: 1, 2, 3)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 4 dec - middag
Tweede advent - zondag 4 dec - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 27 nov - middag
Eerste advent - zondag 27 nov - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 20 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 20 nov - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 nov - middag
Parallel dienst, gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 nov - ochtend
Gezin, School, Kerk dienst, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 13 nov - ochtend
Bekijk de liturgie | klik om te kijken kijken
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 6 nov - middag

oudere diensten