Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Eeuwigheidzondag 21 nov 2021, ochtenddienst

Voorganger: ds. C. Brouwer
Welkom
Aansteken van de gedachteniskaarsen
Heerser over alle dingen (Opw 672)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 146: 1, 3, 8 (ob)
Gebed
Er is geen kindermoment
Kinderen van groep 2 t/m 4 gaan naar het bijbeluur
Bijbellezing: Psalmen 139: 1-10
Overdenking: ‘Uw handen om mij heen…’
Gods zegen voor jou (Sela)
Moment van herdenken
Moment van stilte (staande)
Ik zal er zijn (Sela) (=Opw. 770)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. afdrachten naar landelijk kerkverband
Psalm 139: 2 (dnp)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

zondag 28 nov - middag
Eerste advent - zondag 28 nov - ochtend
zondag 21 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 21 nov - ochtend
zondag 14 nov - middag
zondag 14 nov - ochtend
zondag 7 nov - middag
zondag 7 nov - ochtend
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 3 nov - avond
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 3 nov - middag

oudere diensten