Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 7 nov 2021, middagdienst

Voorganger: ds. C. Brouwer
Welkom
Vader, vol van vrees en schaamte (Opw 350)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 141: 2 (nb)
Gebed
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan naar het bijbeluur
Bijbellezing: Daniël 9: 20-27
Jeruzalem, zo zegt de Heer (ZG 38: 1, 3)
Verkondiging: ‘Een opmerkelijk antwoord…’
Psalm 85: 3 (ob)
Gebeden
Collectes
voor: 1. (diaconie) kerstactie PDOM; 2. evangelisatie
Klik op de code om de Givt app te openen
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (Voorzichtig Licht 100: 1, 2, 3)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

zondag 28 nov - middag
Eerste advent - zondag 28 nov - ochtend
zondag 21 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 21 nov - ochtend
zondag 14 nov - middag
zondag 14 nov - ochtend
zondag 7 nov - middag
zondag 7 nov - ochtend
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 3 nov - avond
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 3 nov - middag

oudere diensten