Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Sing-in
Zondag 3 okt 2021, middagdienst

Voorganger: ds. C. Brouwer
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen. 
Sing-in met verzoeknummers uit onderstaande lijst
Abba, Vader
Als een hert dat verlangt naar water
Beveel gerust uw wegen
Daar ruist langs de wolken
De Heer is mijn Herder
De kracht van Uw liefde
Er is een God die hoort
Er komen stromen van zegen
Geen grenzen aan Jezus macht
Genade, zo oneindig groot
Groot is uw trouw, o Heer
Heer, U bent mijn leven
Hier in Uw heiligdom
Hij die rustig en stil
Hoe groot zijt Gij
Ik bouw op U
Ik stel mijn vertrouwen
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Lichtstad met uw paarlen poorten
Machtig God, sterke Rots
Neem mijn leven
O God, die droeg ons voorgeslacht
O grote God die liefde zijt
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Prijs Adonai
Psalm 27(nb)
Psalm 36 (nb)
Psalm 42 (ob)
Psalm 68 (ob)
Psalm 73 (nb)
Psalm 81 (ob)
Psalm 100(ob)
Psalm 105 (ob)
Psalm 121 (nb)
Psalm 146 (ob)
Tel uw zegeningen
Vaste Rots van mijn behoud
Wat de toekomst brengen moge
Welk een vriend is onze Jezus
Zo lief had God de Vader ons

Kerkdiensten beluisteren

zondag 24 okt - middag
Bekijk de liturgie
zondag 24 okt - ochtend
Bekijk de liturgie
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 17 okt - middag
zondag 17 okt - ochtend
zondag 10 okt - middag
zondag 10 okt - ochtend
zondag 3 okt - middag
zondag 3 okt - ochtend
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 sep - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 sep - ochtend

oudere diensten