Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 16 mei 2021, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. H.Z. Klink (pkn)
Welkom
Psalm 47: 1, 3 (ob)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Kroon Hem met koningskroon (Weerklank 189: 1, 3)
Gebed
Bijbellezing: 2 Koningen 2: 1-15
Psalm 21: 3, 7 (nb)
Bijbellezing: Kolossenzen 3 :1-4
God is tegenwoordig (Weerklank 431: 4, 5) (=LvdK 323)
Bijbellezing: Marcus 16: 9-20
Al heeft Hij ons verlaten (Weerklank 185: 1, 2) (=LvdK 234)
Verkondiging: ‘Een tijdelijke of eeuwige ambtstermijn?’ n.a.v. Markus 16 vers 19
In Christus is noch west noch oost (Weerklank 239: 1, 3, 4) (=LvdK 308)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. diaconie
Klik op de code om de Givt app te openen
Geloofsbelijdenis
Psalm 97: 1, 6 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 jun - middag
Zendingszondag - zondag 13 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 6 jun - middag
zondag 6 jun - ochtend
Intrede ds. Eddy de Kruijf, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 30 mei - middag
zondag 30 mei - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 24 mei - ochtend
Viering Heilig Avondmaal - zondag 23 mei - middag
Eerste Pinksterdag, viering Heilig Avondmaal - zondag 23 mei - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 16 mei - middag

oudere diensten