Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 19 juli 2020, middagdienst
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

Voorganger: ds. W.P. de Groot (cgk)
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Lvdk 304: 1, 2, 3
Bijbellezing: Psalmen 138: 1-8
Bijbellezing: 1 Petrus 5: 8-11
Tekst: Psalm 138: 7-8
7 Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.
8 De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.
Verkondiging(rond vier trefwoorden: Bewaring, verlossing, voltooiing en trouw)
Psalm 138: 1, 4 (nb)
Dankgebed
Collectes
Geloofsbelijdenis
Psalm 89: 7 (ob)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 2 aug - middag
zondag 2 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 26 jul - middag
zondag 26 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 19 jul - middag
zondag 19 jul - ochtend
Digitaal leerhuis rondom Openbaring voor JONG en oud - donderdag 16 jul - avond
Bekijk de liturgie | klik om te luisteren luisteren
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 12 jul - middag
zondag 12 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 jul - middag
Bekijk de liturgie | klik om te luisteren luisteren

oudere diensten