Home > multimedia > kerkdienst > index

Pinksteren, zondag 28 mei 2023, middagdienst

Voorganger: ds. R.C. Verburg
Welkom
Heer! ik hoor van rijke zegen (JdH 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 92: 1, 7, 8 (nb)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Johannes 16: 5-15
Here Jezus, om uw woord (LvdK 328: 1, 2)
Heidelbergse Catechismus – zondag 20
Wat geloof je over de Heilige Geest?
Hij is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. Hij is ook aan mij gegeven, om mij door het geloof te laten delen in Christus en al Zijn zegeningen, om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven.
Verkondiging:
Heilige Geest van God (Opw 343)
Gebeden
Collectes
1. kerk; 2. zending
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (OTH 379) (=Opw 334)
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 73: 7 (dnp)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

zondag 4 jun - middag
zondag 4 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 29 mei - ochtend
zondag 28 mei - middag
Eerste Pinksterdag, openbare geloofsbelijdenis - zondag 28 mei - ochtend
zondag 21 mei - middag
zondag 21 mei - ochtend
Hemelvaartsdag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - donderdag 18 mei - ochtend
zondag 14 mei - middag
Openbare geloofsbelijdenis - zondag 14 mei - ochtend
zondag 7 mei - middag
zondag 7 mei - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 30 apr - middag
zondag 30 apr - ochtend
Viering Heilig Avondmaal, - zondag 23 apr - middag
Viering Heilig Avondmaal, - zondag 23 apr - ochtend
zondag 16 apr - middag
zondag 16 apr - ochtend
Tweede Paasdag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - maandag 10 apr - ochtend
zondag 9 apr - middag
Eerste Paasdag - zondag 9 apr - ochtend