Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 5 mrt 2023, ochtenddienst
Gezamenlijke dienst van Ichthus (pkn) en Hoeksteen (cgk)

Voorganger: ds. A. Hakvoort (cgk)
Woorden van herinnering aan Tjerk de Boer
Mijn hulp is van U Heer (Opw 640)
Welkom
O hoogt’ en diepte, looft nu God (LvdK 461: 1, 5, 6, 7)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Lied van de maand: Leer mij o Heer Uw lijden (Sela)
Gebed
Psalm 42: 1, 3 (ob)
Lezing van Gods wet
Kindermoment
Kinderlied
Bijbeluur voor de kinderen van groep 2 t/m 8
Bijbellezing: Marcus 14: 32-52
Gethsémane, die nacht (LvdK 180: 1, 3, 4, 7)
Verkondiging: Jezus alleen
Psalm 116: 1, 2, 3, 5 (ob)
Gebeden
Collectes
voor: 1. Voorjaarscollecte GZB. Een missie voor Malawi 2. Pastoraat en eredienst 3. Onderhoud gebouwen
Jezus, licht in de duisternis (Opw 627)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 19 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 19 mrt - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 12 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, themadienst (jeugd) - zondag 12 mrt - ochtend
Biddag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - woensdag 8 mrt - avond
Bekijk de liturgie | klik om te kijken kijken
Biddag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - woensdag 8 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 mrt - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - donderdag 2 mrt - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 26 feb - middag

oudere diensten