Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 8 jan 2023, ochtenddienst

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
Bericht van overlijden
Psalm 68: 10 (ob)
Welkom
Wees stil voor het aangezicht van God (Opw 464)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Lied van de maand: Jezus leidt zijn kerk (Sela)
Gebed
Gods wil voor het leven
Psalm 84 (Psalmen voor nu)
Kindermoment
Het allerleukste liedje
Bijbeluur voor de kinderen van groep 2 t/m 4
Bijbellezing: Psalmen 84: 1-12
Psalm 84: 1 (dnp)
Dit huis, een herberg onderweg (ZG 213: 3)
Verkondiging: ‘Gods huis ons thuis’
Laat het huis gevuld zijn (Opw 623)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk 2. diaconie
Psalm 97: 6 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Hulpverleningszondag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 feb - middag
Voorbereiding Heilig Avondmaal, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 5 feb - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 29 jan - middag
Doopdienst, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 29 jan - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 22 jan - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 22 jan - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 15 jan - middag
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 15 jan - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - donderdag 12 jan - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 8 jan - middag

oudere diensten