Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 20 nov 2022, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. R.C. Verburg
Welkom
Psalm 105: 1, 3 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
De Heer is mijn Herder (LvdK 14: 1, 2, 4)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Jesaja 11: 1-10
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (NLB 772: 1, 2)
Bijbellezing: Romeinen 8: 18-25
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (NLB 772: 3, 4)
Heidelbergse Catechismus - Zondag 22
57 Welke troost haal je uit de opstanding van het lichaam? Na dit leven wordt mijn ziel direct tot Christus, het Hoofd van het lichaam, opgenomen. Ook mijn lichaam wordt straks door Christus opgewekt.
Het wordt weer één geheel met mijn ziel en het wordt hetzelfde als het verheerlijkte lichaam van Christus.
58 Welke troost haal je uit het artikel over het eeuwige leven? Ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. Na dit leven heb ik deel aan de volledige zaligheid,
die niemand ooit heeft kunnen bedenken, zien of horen. Dan zal ik God eeuwig eren.
Verkondiging: Leven vanuit de toekomst
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen (LvdK 114: 1, 2, 3)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. jeugdwerk (kinderkerstfeest)
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118: 1, 2)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zou ik niet van harte zingen (LvdK 426: 1, 3, 5)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 4 dec - middag
Tweede advent - zondag 4 dec - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 27 nov - middag
Eerste advent - zondag 27 nov - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 20 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 20 nov - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 nov - middag
Parallel dienst, gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 nov - ochtend
Gezin, School, Kerk dienst, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 13 nov - ochtend
Bekijk de liturgie | klik om te kijken kijken
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 6 nov - middag

oudere diensten