Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 28 aug 2022, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Ichthus (pkn) en Hoeksteen (cgk)

Voorganger: ds. A.J. van der Toorn (cgk)
Welkom
Psalm 65: 1, 2 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 13 (dnp)
Gebed
Bijbellezing: Mattheüs 8: 2-17
Bijbellezing: Hebreeën 4: 14-16
Psalm 68: 7 (nb)
Verkondiging: n.a.v. Heidelbergse Catechismus, Zondag 15
Thema: Gods medelijden. We gaan God aan het hart
Een grote hogepriester (Weerklank 81)
Gebeden
O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446: 1, 2, 3)
Collectes
voor: 1. kerk 2. diaconie tbv project Rooted van IFES
Geloofsbelijdenis (staande)
Vervuld van uw zegen (NLB 425)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal, gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 25 sep - middag
Viering Heilig Avondmaal, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 25 sep - ochtend
zondag 18 sep - middag
zondag 18 sep - ochtend
zondag 11 sep - middag
zondag 11 sep - ochtend
zondag 4 sep - middag
Startzondag - zondag 4 sep - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 28 aug - middag
Bekijk de liturgie | klik om te kijken kijken
In deze dienst worden Isa en Jenthe gedoopt - zondag 28 aug - ochtend

oudere diensten