Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 12 juni 2022, middagdienst

Voorganger: ds. G.P.M. van der Linden
Welkom
God lof! Nu is gekomen (Lvdk 121: 1, 2)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Hier in Uw heiligdom (Opw 245)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Romeinen 10:4-10 en 1 Timotheüs 3:14-16
 
Psalm 63: 1, 2 (nb)
Verkondiging: Aan God de Hoogste eer
Psalm 105: 1 (nb)
Dankgebed
Wij loven U, o God (Lvdk 399: 1, 6)
Collectes
voor: 1. kerk 2. Bijzondere kerkelijke doeleinden
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten