Home > multimedia > kerkdienst > index

Eerste Pinksterdag
Zondag 5 juni 2022, ochtenddienst

Voorganger: ds. M. Hogenbirk
Welkom
Begroeting
Komt laat ons deze dag (LvdK 242: 1)
Door de Kracht (OvK 31)
Laat het huis gevuld zijn (Opw 623)
Introïtuslezing: Joël 2: 28-32
Psalm 139: 2, 4 (dnp)
Woord van toewijding
Groeten van God
Gebed van lofprijzing en aanbidding
Psalm 51: 5a (nb)
Psalm 51: 3b (dnp)
Kindermoment
Vlammetjes (OvK 57)
Bijbeluur voor de kinderen van groep 2 t/m 4
Bijbellezing: Handelingen 2: 1-13
Verkondiging: “Als een lopend vuurtje!”
Wij leven van de wind (LvdK 249: 1, 2)
Bijbellezing: Mattheüs 5: 13-16
Verkondiging: “Als een lopend vuurtje?”
Geef mij olie in mijn lamp (Opw 92)
Bijbellezing: Mattheüs 28: 16-20
Verkondiging: “Als een lopend vuurtje!”
De wind steekt op (Opw 766)
Gebeden
Collectes
voor: 1. zending; 2. kerk
Ik wens je liefde (OTH 520)
Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404)
Zegen (staande)
Zegen ons Algoede (LvdK 456: 3a, 2b)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten