Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 14 nov 2021, ochtenddienst

Voorganger: ds. C. Brouwer
Welkom
Psalm 130 (Psalmen voor nu)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 139: 5, 6 (dnp)
Gebed
Gods wil voor ons leven
Lied van de maand: Psalm 27: 2, 4 (dnp)
Kindermoment
Maak mij rein voor U (Opw 427)
Kinderen van groep 2 t/m 4 gaan naar het bijbeluur
Bijbellezing: Maleachi 2: 10, 17- 3: 6
Bijbellezing: Mattheüs 7: 1-5
Verkondiging: ‘Vormend verwachten’
Machtige Heer, grote Verlosser (Opw 598)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. bijzondere kerkelijke doeleinden
Klik op de code om de Givt app te openen
Psalm 134: 2 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

zondag 28 nov - middag
Eerste advent - zondag 28 nov - ochtend
zondag 21 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 21 nov - ochtend
zondag 14 nov - middag
zondag 14 nov - ochtend
zondag 7 nov - middag
zondag 7 nov - ochtend
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 3 nov - avond
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 3 nov - middag

oudere diensten