Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 16 mei 2021, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. H.Z. Klink (pkn)
Welkom
Psalm 47: 1, 3 (ob)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Kroon Hem met koningskroon (Weerklank 189: 1, 3)
Gebed
Bijbellezing: 2 Koningen 2: 1-15
Psalm 21: 3, 7 (nb)
Bijbellezing: Kolossenzen 3 :1-4
God is tegenwoordig (Weerklank 431: 4, 5) (=LvdK 323)
Bijbellezing: Marcus 16: 9-20
Al heeft Hij ons verlaten (Weerklank 185: 1, 2) (=LvdK 234)
Verkondiging: ‘Een tijdelijke of eeuwige ambtstermijn?’ n.a.v. Markus 16 vers 19
In Christus is noch west noch oost (Weerklank 239: 1, 3, 4) (=LvdK 308)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. diaconie
Klik op de code om de Givt app te openen
Geloofsbelijdenis
Psalm 97: 1, 6 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 jun - middag
Zendingszondag - zondag 13 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 6 jun - middag
zondag 6 jun - ochtend
Intrede ds. Eddy de Kruijf, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 30 mei - middag
zondag 30 mei - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 24 mei - ochtend
Viering Heilig Avondmaal - zondag 23 mei - middag
Eerste Pinksterdag, viering Heilig Avondmaal - zondag 23 mei - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 16 mei - middag

oudere diensten