Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 12 mei 2024, middagdienst

Voorganger: ds. R.C. Verburg
Welkom
Loof de Koning, heel mijn wezen (Lvdk 460: 1, 2)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 72: 1, 6 (nb)
Gebed
Bijbellezing: Psalmen 99: 1-9
Bijbellezing: Lucas 11: 1-4
Bijbellezing: Openbaring 5: 1-7
Laat komen, Heer, uw rijk (Lvdk 294: 1, 4, 5, 6)
Heidelbergse Catechismus - Zondag 48
Vraag 123
Wat is het tweede wat de Heere Jezus ons leert bidden?

- 'Uw Koninkrijk kome'. Dat betekent: Regeer ons zó door Uw Woord en Geest, dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen. Zorg voor Uw kerk en breidt haar uit.
Belemmer het werk van de duivel en elke macht die tegen U in opstand komt. Verhinder ook alle slechte plannen of dwaalleer die tegen uw Woord ingaan. Totdat de tijd komt waarin Uw koninkrijk volmaakt is en Uw gezag over alles en iedereen zal zijn.
Verkondiging: "Uw Koninkrijk kome"
O Heer Jezus, kom
Gebeden
Collecte voor:
1. Kerk
2. Onderhoud gebouwen
Geloofsbelijdenis (staande)
Zegen, aanbidding (Opwekking 454)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal, - zondag 23 jun - middag
Bekijk de liturgie
Viering Heilig Avondmaal, - zondag 23 jun - ochtend
Bekijk de liturgie
zondag 16 jun - middag
Openbare geloofsbelijdenis - zondag 16 jun - ochtend
zondag 9 jun - middag
zondag 9 jun - ochtend
zondag 2 jun - middag
2in1 dienst - zondag 2 jun - ochtend
zondag 26 mei - middag
zondag 26 mei - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 20 mei - ochtend
zondag 19 mei - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 19 mei - ochtend
zondag 12 mei - middag
zondag 12 mei - ochtend
Hemelvaartsdag, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - donderdag 9 mei - ochtend
zondag 5 mei - middag
zondag 5 mei - ochtend
Viering Heilig Avondmaal, - zondag 28 apr - middag
Viering Heilig Avondmaal, - zondag 28 apr - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 21 apr - middag
zondag 21 apr - ochtend