Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 19 juni 2022, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
Welkom
In vuur en vlam zet ons de Geest (Weerklank 184: 1, 2, 4, 5, 6, 9)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 124: 1, 4 (nb)
Geloofsbelijdenis
Wij loven U, o God (Lvdk 399: 1, 2, 3)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Handelingen 5:17-42
Psalm 119: 40, 41 (nb)
Verkondiging:
Psalm 17: 3, 4, 8 (ob)
Gebeden
Collectes
Kinderen komen terug van bijbeluur
Collectes voor: 1. kerk 2. jeugdwerk
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Ik bouw op U (OTH 151)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 14 aug - middag
zondag 14 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 7 aug - middag
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 7 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 31 jul - middag
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 31 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 24 jul - middag
zondag 24 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 17 jul - middag
zondag 17 jul - ochtend

oudere diensten