Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022, ochtenddienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
Welkom
Heer, we kijken omhoog (Sela)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 110: 1, 2 (ob)
Geloofsbelijdenis (staande)
Geen andere naam (Opw 420)
Gebed
Bijbellezing: Lukas 24: 50-53
Gouden harpen ruisen (JdH 720: 1, 2)
Bijbellezing: Openbaring 4: 1-2
Bijbellezing: Openbaring 5: 1-14
Psalm 103: 10, 11 (ob)
Verkondiging:
Jezus, Overwinnaar (Opw 832)
Gebeden
Collectes
voor: gezamenlijke evangelisatie
Kroon Hem met gouden kroon (OTH 332: 1, 2, 3)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten