Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 15 mei 2022, middagdienst

Voorganger: ds. H. Jonkman
Welkom
Als een hert dat verlangt naar water (ELB 8)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 65: 1, 2 (nb)
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Viering van het Heilig Avondmaal
Lezing van kort formulier
Gebed voor de maaltijd
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (LvdK 358: 2)
Viering van het Heilig Avondmaal
Instellingswoorden en uitdelen van brood en wijn
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (LvdK 358: 6)
Dank na de maaltijd en gebed voor de verkondiging
Bijbellezing: Kolossenzen 4: 1-6
Psalm 108: 1, 2 (ob)
Tekst: Kolossenzen 4: 5-6
5 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. 6 Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.
Verkondiging: Getuige zijn met woord en daad
Psalm 116: 6, 8 (nb)
Gebeden
Daar ruist langs de wolken (ELB 381: 1, 2, 3)
Collectes
voor: 1. kerk 2. diaconie
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 145: 1, 2 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten