Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Eerste zondag van advent 28 nov 2021, ochtenddienst

Voorganger: ds. P.A.C. Boom
Welkom
Onsteken eerste adventskaars door Esmée
De eerste kaars mag branden,
wij zien een beetje licht
dat ook voor ons gaat schijnen
Is dat geen mooi gezicht?
Stil gebed, votum en groet (staande)
Lied van de maand: : Psalm 27: 2, 4 (dnp)
Gebed
Lezing deel van het avondmaalsformulier
Kindermoment
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (JdH 827)
Kinderen van groep 2 t/m 4 gaan naar het bijbeluur
Bijbellezing: Jesaja 42: 1-9
O volken, gij moet horen (Schriftberijmingen 10: 1, 2, 3)
Verkondiging: De Knecht van de Heere, zachtmoedig en vol vuur
Geprezen zij de Here (Opw 411)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. onderhoud gebouwen
Psalm 107: 1 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

zondag 16 jan - middag
zondag 16 jan - ochtend
zondag 9 jan - middag
zondag 9 jan - ochtend
zondag 2 jan - middag
zondag 2 jan - ochtend
Nieuwjaarsdag, Gezamenlijke online dienst vanuit de Hoeksteen - zaterdag 1 jan - ochtend
Oudejaarsdag, Gezamenlijke online dienst vanuit de Dorpskerk - vrijdag 31 dec 2021 - avond
online dienst - zondag 26 dec 2021 - middag
Tweede Kerstdag, Gezamenlijke online dienst vanuit de Dorpskerk - zondag 26 dec 2021 - ochtend

oudere diensten