Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 25 juli 2021, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Ichthus (pkn) en Hoeksteen (cgk)

Voorganger: ds. G.P.M. van der Linden (cgk)
Welkom
Stil gebed, votum en groet (staande)
Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven (ELB 301: 1, 2, 3)
Gebed
Bijbellezing: 1 Kronieken 4: 1-10
Bijbellezing: Hebreeën 4: 14-16
Het woord dat u ten leven riep (LvdK 7: 1, 2, 4)
Verkondiging: Het gebed van Jabes: God of lot
Psalm 17: 2, 3 (nb)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. kerkelijke kassen
Klik op de code om de Givt app te openen
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 25: 3, 10 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

Startzondag - zondag 19 sep - middag
Startzondag - zondag 19 sep - ochtend
zondag 12 sep - middag
Doopdienst - zondag 12 sep - ochtend
zondag 5 sep - middag
zondag 5 sep - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 29 aug - middag
zondag 29 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 22 aug - middag
zondag 22 aug - ochtend

oudere diensten