Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 23 juni 2024, middagdienst

Voorganger: ds. R.C. Verburg
Welkom
Wees stil voor het aangezicht van God (Opw 464)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 146: 1, 4 (nb)
Voortzetting Heilige Avondmaal
Onderwijzing
Gebed
Geloofsbelijdenis
Aan Uw tafel (Sela: 1, 4)
Viering van het avondmaal
Psalm 73: 7 (dnp)
Psalm 73: 6 (dnp) (Bij 2e tafel)
Mijn hart was vol verbittering
toen ik mijn eigen wegen ging.
Ik heb me boos, terneergeslagen,
als een stompzinnig dier gedragen.
Maar nu weet ik U dicht bij mij;
U neemt mijn hand, U staat mij bij.
U bent het die mij veilig leidt
en opneemt in uw heerlijkheid.
Gebeden
Schriftlezing: Psalm 62
1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David.
2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.
3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
4 Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat.
5 Zij willen hem van zijn hoogte storten, de leugen is hun lust en hun leven, een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela
6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten.
7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
8 Bij God is mijn redding en mijn eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
9 Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde, stort uw hart uit bij Hem, God is onze schuilplaats. sela
10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, niets dan een leugen de mensenkinderen, in de weegschaal gaan zij omhoog, samen zijn zij lichter dan lucht.
11 Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij.
12 Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord: ‘De macht is aan God.’
13 U, Heer, bent liefdevol, U beloont ieder mens naar zijn daden.
Psalm 62: 3 (dnp)
Verkondiging: Zoek rust bij God
Mijn Jezus, mijn redder (Opw 461)
Dankgebed
Collectes
Kinderen komen terug van het bijbeluur
Collecte voor:
1. Kerk
2. Jeugdwerk
Tafelcollecte: Diaconie
Weerklank 334
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 14 jul - middag
zondag 14 jul - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - donderdag 11 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 7 jul - middag
Bekijk de liturgie | klik om te kijken kijken
Doopdienst - zondag 7 jul - ochtend
zondag 30 jun - middag
zondag 30 jun - ochtend
Viering Heilig Avondmaal, - zondag 23 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal, - zondag 23 jun - ochtend
zondag 16 jun - middag
Openbare geloofsbelijdenis - zondag 16 jun - ochtend
zondag 9 jun - middag
zondag 9 jun - ochtend
zondag 2 jun - middag
2in1 dienst - zondag 2 jun - ochtend
zondag 26 mei - middag
zondag 26 mei - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 20 mei - ochtend
zondag 19 mei - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 19 mei - ochtend