Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 19 juni 2022, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
Welkom
In vuur en vlam zet ons de Geest (Weerklank 184: 1, 2, 4, 5, 6, 9)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 124: 1, 4 (nb)
Geloofsbelijdenis
Wij loven U, o God (Lvdk 399: 1, 2, 3)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Handelingen 5:17-42
Psalm 119: 40, 41 (nb)
Verkondiging:
Psalm 17: 3, 4, 8 (ob)
Gebeden
Collectes
Kinderen komen terug van bijbeluur
Collectes voor: 1. kerk 2. jeugdwerk
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Ik bouw op U (OTH 151)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 14 aug - middag
zondag 14 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 7 aug - middag
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 7 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 31 jul - middag
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 31 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 24 jul - middag
zondag 24 jul - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 17 jul - middag
zondag 17 jul - ochtend

oudere diensten