Home > multimedia > kerkdienst > index

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022, ochtenddienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
Welkom
Heer, we kijken omhoog (Sela)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 110: 1, 2 (ob)
Geloofsbelijdenis (staande)
Geen andere naam (Opw 420)
Gebed
Bijbellezing: Lukas 24: 50-53
Gouden harpen ruisen (JdH 720: 1, 2)
Bijbellezing: Openbaring 4: 1-2
Bijbellezing: Openbaring 5: 1-14
Psalm 103: 10, 11 (ob)
Verkondiging:
Jezus, Overwinnaar (Opw 832)
Gebeden
Collectes
voor: gezamenlijke evangelisatie
Kroon Hem met gouden kroon (OTH 332: 1, 2, 3)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten