Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 22 mei 2022, ochtenddienst

Voorganger: ds. H.D. Rietveld
Welkom
Here Jezus, om uw woord (Lvdk 328: 1, 2, 3)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 56
Lied van de maand: Psalm 56: 4 (dnp)
Psalm 56: 4 (dnp)
Gebed
Psalm 119: 60 (nb)
Wetlezing
Kindermoment
Als je bidt zal Hij je geven (Elly en Rikkert)
Bijbeluur voor de kinderen van groep 2 t/m 4
Bijbellezing: Jakobus 1:1-8
Psalm 42: 2, 4 (nb)
Verkondiging: Twijfelen in ons geloven
1. Het is menselijk
2. Het is onwenselijk
Psalm 73: 13, 14 (ob)
Dankgebed
Collectes
Kinderen komen terug van bijbeluur en creche
Collectes voor: 1. kerk 2. afdrachten naar landelijk kerkverband
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Schriftberijmingen 26: 3, 4
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten