Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 8 mei 2022, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. D. van der Zwaag (cgk)
Welkom
Jezus, ga ons voor (LvdK 442: 1, 2, 3, 4)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 27: 2, 3 (nb)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Johannes 21: 15-25
Psalm 31: 1, 3, 15, 19 (nb)
Verkondiging: Jezus voorzegt Petrus de marteldood
Psalm 37: 3 (ob)
Gebeden
Als God, mijn God, maar voor mij is (LvdK 466: 1, 2, 3)
Collectes
voor: 1. kerk 2. afdrachten naar landelijk kerkverband
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 145: 2 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten