Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 24 okt 2021, middagdienst

Voorganger: student D. de Bruijne
Welkom
Maak ons hart onrustig (Opw 805)
Stil gebed, votum (staande)
Kom aan boord (OTH 453)
Gebed
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan naar bijbeluur 
Bijbellezing: Lukas 6: 12-26
Psalm 1: 1 (nb)
Verkondiging: Gelukkig wie Jezus volgen!
Neem mijn leven (LvdK 473: 1, 4, 5, 9)
Gebeden
Liefde was het, onuitputt’lijk (Opw 400)
Collectes
voor: 1. kerk; 2. (diaconie) Red een Kind
Klik op de code om de Givt app te openen
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 23: 1, 3 (dnp)
Zegenbede (staande)

Kerkdiensten beluisteren

zondag 28 nov - middag
Eerste advent - zondag 28 nov - ochtend
zondag 21 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 21 nov - ochtend
zondag 14 nov - middag
zondag 14 nov - ochtend
zondag 7 nov - middag
zondag 7 nov - ochtend
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 3 nov - avond
Dankdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - woensdag 3 nov - middag

oudere diensten