Home > multimedia > kerkdienst > index

Zondag 25 juli 2021, middagdienst
Gezamenlijke dienst van Ichthus (pkn) en Hoeksteen (cgk)

Voorganger: ds. G.P.M. van der Linden (cgk)
Welkom
Stil gebed, votum en groet (staande)
Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven (ELB 301: 1, 2, 3)
Gebed
Bijbellezing: 1 Kronieken 4: 1-10
Bijbellezing: Hebreeën 4: 14-16
Het woord dat u ten leven riep (LvdK 7: 1, 2, 4)
Verkondiging: Het gebed van Jabes: God of lot
Psalm 17: 2, 3 (nb)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. kerkelijke kassen
Klik op de code om de Givt app te openen
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 25: 3, 10 (nb)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

Startzondag - zondag 19 sep - middag
Startzondag - zondag 19 sep - ochtend
zondag 12 sep - middag
Doopdienst - zondag 12 sep - ochtend
zondag 5 sep - middag
zondag 5 sep - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 29 aug - middag
zondag 29 aug - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 22 aug - middag
zondag 22 aug - ochtend

oudere diensten