Home > vereniging > discipelkring
Rooster:

De data voor de komende periode zijn nog niet bekend.
 

Discipelschapskring

Graag wil ik u/jij wat vertellen over de Discipelschapskring. De Discipelschapskring is een van de kringen die we binnen onze gemeente hebben. De leeftijd van onze huidige kringleden varieert van begin dertig tot begin vijftig.
We komen iedere twee weken op dinsdagavond om 20.00 uur bij iemand thuis samen om ons te buigen over een bepaald onderwerp. Sinds vorig jaar is maandelijks één van deze avonden een gezamenlijke kringavond met leden van de Hervormde Kerk (wijk 2). We komen dan samen in het Trefpunt.
Het doel van de bijbelstudie-avonden is om elkaar te bemoedigen en te versterken in het geloof en te leren hoe we in ons dagelijks leven uitdrukking kunnen geven aan ons christen-zijn. Dit seizoen bespreken we tijdens onze ‘eigen’ kringavonden het boekje ‘Christenreis naar de eeuwigheid’. Tijdens de gezamenlijke kringavonden worden de boekjes ‘De uitdaging van een christelijke levensstijl’ en ‘Kernteksten uit de zendbrief aan de Filippenzen’ behandeld.
Voorafgaand aan de gesprekken die we hebben naar aanleiding van deze boekjes zingen we uit o.a. de bundel “Opwekking” en openen we de avond met gebed. Rond 21.30 uur sluiten we de avond af met gebed, waarna er nog gelegenheid is voor een hapje en een drankje en wat bijkletsen.

Wij zouden het fijn vinden om ook dit seizoen nieuwe kringleden te verwelkomen!
Dus mocht je interesse hebben, kom gerust eens langs! Mocht je alleen naar de gezamenlijke kringavonden of juist alleen naar de ‘eigen’ kringavonden willen komen, dan kan dat natuurlijk ook.

Anke Sillars