Home > vereniging > discipelkring

Discipelschapskring

De Discipelschapskring is een bijbelstudiegroep voor jongvolwassenen. Eigenlijk elk lid van onze gemeente dat zich 'jong van geest' voelt, is welkom!
We komen iedere twee weken op dinsdag samen om ons te buigen over een bepaald onderwerp. Als je wilt weten wanneer en bij wie we samenkomen, de eerstvolgende datum kun je vinden op het mededelingenblad dat 's zondags wordt uitgereikt of op onze website: www.dehoeksteen.info. Maar je kunt natuurlijk ook altijd even bellen.
Het doel van de bijbelstudieavonden is elkaar te bemoedigen en te versterken in het geloof en te leren hoe we in ons dagelijks leven uitdrukking kunnen geven aan ons christen-zijn. Vaak doen we een bijbelstudie aan de hand van een (bijbelstudie)boekje of een preekbespreking. Er is ook voldoende ruimte voor discussie en het delen van persoonlijke ervaringen.
Om 20.00 uur staat de koffie klaar. Om 20.15 uur beginnen we met zingen uit de bundel "Opwekking" en daarna gaat degene die de avond leidt voor in gebed, waarna we beginnen met de bijbelstudie. Om 21.30 uur sluiten we de avond met gebed, waarna er nog gelegenheid is voor een hapje en een drankje en wat bijkletsen.
Mocht je interesse hebben, kom gerust eens langs!

Anke Sillars