Home > nadenk

Nadenkertjes

Om vandaag over na te denken:

De kapperszaak

In de Bijbel staat dat je een antwoord moet hebben op de vraag waarom je gelooft. Het onderstaande verhaal is een goed voorbeeld van een antwoord op het meest gebruikte argument dat mensen opgeven waarom ze God en Zijn goedheid negeren:

Een man ging naar een kapperszaak om zoals gewoonlijk zijn haar en baard te laten knippen. Hij had een goed gesprek met de kapper die hem knipte. Ze spraken over verschillende onderwerpen. Opeens kwam het gesprek op het onderwerp "God".
De kapper zei: "Ik geloof niet dat God bestaat."
"Waarom denk je dat?" vroeg de klant.
"Nou, dat is heel eenvoudig, je hoeft alleen maar de straat op te gaan om je te realiseren dat God niet bestaat. Zeg me, als God bestond, zouden er dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden er in de steek gelaten kinderen zijn? Als God bestond dan zou er geen lijden of pijn zijn. Ik moet er niet aan denken een God lief te hebben, die al deze dingen toestaat."
De klant dacht een moment na, want hij wilde geen antwoord geven dat aanleiding tot onenigheid zou geven. De kapper was gereed met het knippen en de klant verliet de kapperszaak. Buiten gekomen, zag hij een man op straat met lang haar en een lange baard. Het leek erop dat het lang geleden was dat zijn haar geknipt was en hij zag er ontzettend slordig uit.
De klant ging de kapperszaak weer binnen en zei tegen de kapper:
"Zal ik je eens wat zeggen? Kappers bestaan niet."
"Hoe kun je zeggen dat ze niet bestaan?" vroeg de kapper. "Kijk, ik ben hier en ik ben een kapper."
"Nee!" riep de klant uit. "Ze bestaan niet, want als ze bestonden zouden er geen mensen met lang haar en een lange baard zijn, zoals die man die hier in de straat loopt."
"Nee, kappers bestaan wel, maar sommige mensen komen niet naar binnen om zich te laten knippen."
"Precies!" – bevestigde de klant. "Dat bedoel ik. God bestaat wel, maar mensen zoeken Hem niet en gaan niet naar Hem toe. Daarom is er zoveel pijn en lijden in de wereld."

Gevonden op Internet en vertaald uit het Engels


In de rubriek "Nadenkertjes", vindt u iedere dag een ander stukje tekst. Dat kan van alles zijn: een gedicht of een verhaal, een afbeelding, enzovoort. Maar èèn ding hebben zij gemeen: het zijn allemaal prikkelende stukjes tekst, die u willlen aansporen om na te denken over uw (geloofs-)leven. We hopen dat u er wat aan heeft!

Indien u zelf een aansprekend stukje tekst heeft, waarvan u denkt dat het goed op deze pagina geplaatst zou kunnen worden, kunt u het aan ons doorgeven via het reactieformulier. We zullen proberen om het dan zo spoedig mogelijk op deze pagina plaatsen. Ook kunt u via het reactieformulier reageren op de inhoud van de reeds geplaatste teksten.