Home > nadenk

Nadenkertjes

Om vandaag over na te denken:

De Timmermanswerkplaats

Stel je eens voor dat het gereedschap in een timmermanswerkplaats een vergadering belegt! Broeder Hamer is de voorzitter, maar een aantal leden vindt eigenlijk dat hij maar moet vertrekken omdat hij te luidruchtig is. Broeder Hamer antwoordt daarop: "Dan moet broeder Schaaf ook vertrekken, die is veel te oppervlakkig, daar zit totaal geen diepte in". "Ja, maar dan moet broeder Duimstok ook verdwijnen", zegt broeder Schaaf, want die meet anderen altijd aan zichzelf af. Hij doet net alsof hij altijd gelijk heeft...... Maar op zijn beurt klaagt broeder Duimstok over broeder Schuurpapier: "Die is veel te ruw en altijd tegen de draad". En zo gaat de discussie maar door. Broeder Zaag is te rechtlijnig, broeder Beitel te bot, broeder Waterpas te onevenwichtig, broeder Priem te scherp. Aan al het gereedschap ontbreekt wel wat. Terwijl de discussie nog in volle gang is, komt de Timmerman de werkplaats binnen. Hij pakt een blok hout en gebruikt de duimstok, de zaag, de schaaf, het schuurpapier en de hamer om een stoel te maken. Al het gereedschap, hoe verschillend ook, heeft elk zijn eigen functie. In de Handen van De Timmerman is de een niet meer dan de ander. Allen zijn even hard nodig!

Herkomst onbekend


In de rubriek "Nadenkertjes", vindt u iedere dag een ander stukje tekst. Dat kan van alles zijn: een gedicht of een verhaal, een afbeelding, enzovoort. Maar èèn ding hebben zij gemeen: het zijn allemaal prikkelende stukjes tekst, die u willlen aansporen om na te denken over uw (geloofs-)leven. We hopen dat u er wat aan heeft!

Indien u zelf een aansprekend stukje tekst heeft, waarvan u denkt dat het goed op deze pagina geplaatst zou kunnen worden, kunt u het aan ons doorgeven via het reactieformulier. We zullen proberen om het dan zo spoedig mogelijk op deze pagina plaatsen. Ook kunt u via het reactieformulier reageren op de inhoud van de reeds geplaatste teksten.