Home > adressen > kerkenraad

Kerkenraad

Predikant:
vacant

Ouderlingen:

Hilbert Battjes
Jan Boogerd (tweede voorzitter)
Dirk Drost
Dirk van Eijk
Teun van Eijk
Klaas van der Lugt (voorzitter)

Diakenen:
Kees van Schaik
Herman van Stokkum
Kees van Vuuren

Scriba (secretaris):
Kees van Vuuren
contact