Home > adressen > kerkenraad

Kerkenraad

Predikant:
vacant

Ouderlingen:

Jan Boogerd (tweede voorzitter)
Auke Drost (jeugdouderling)
Klaas van der Lugt (voorzitter)
Michiel de Visser
Gerben de Wilde

Diakenen:
Matthijs Heijstek
Kees van Schaik
Herman van Stokkum

Scriba (secretaris):
Herman van Stokkum
contact