Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 6 nov 2022, ochtenddienst

Voorganger: ds. H.M. Mulder
Welkom
Samen in de naam van Jezus (Opw 167)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 42: 5 (ob)
Gebed
Lezing van Gods wet
Psalm 32 (The Psalm Project)
Kindermoment
OK 227
Bijbeluur voor de kinderen van groep 2 t/m 4
Bijbellezing: Handelingen 18:18-19:7
Psalm 25: 2, 6 (nb)
Verkondiging: Hebt u de Heilige Geest ontvangen?
1. Nee
2. Ja
Weerklank 56: 1, 2, 3
Gebeden
Collectes
Kinderen komen terug van bijbeluur en creche
Collectes voor: 1. kerk 2. Onderhoud gebouwen
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Een vaste Burcht (Opw 370)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 4 dec - middag
Tweede advent - zondag 4 dec - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 27 nov - middag
Eerste advent - zondag 27 nov - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 20 nov - middag
Eeuwigheidszondag - zondag 20 nov - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 nov - middag
Parallel dienst, gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 13 nov - ochtend
Gezin, School, Kerk dienst, gezamenlijke dienst in de Dorpskerk - zondag 13 nov - ochtend
Bekijk de liturgie | klik om te kijken kijken
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 6 nov - middag

oudere diensten