Home > multimedia > kerkdienst > index

Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni 2022, ochtenddienst
Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
Welkom
Er komen stromen van zegen (OTH 113) (=JdH 57)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Geest van hierboven (LvdK 477)
Geloofsbelijdenis (staande)
God is getrouw (LvdK 304)
Gebed
Heilige Geest van God (OTH 116) (=Opw. 343)
Bijbellezing: Openbaring 22: 6-21
Psalm 45: 1, 7 (ob)
Overdenking 1
Thema: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ (Opb 22, vers 17)
De ware kerk des Heren (LvdK 303: 1)
Overdenking 2
Thema: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ (Opb 22, vers 17)
Wees mijn verlangen (Opw 520)
Gebeden
Collectes
voor: zending
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw 334)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten