Home > multimedia > kerkdienst > index

U luistert nu naar onderstaande dienst
Zet eventueel het volume wat harder

Mocht bovenstaande niet werken, klik dan hier om te luisteren.

Zondag 22 mei 2022, middagdienst

Voorganger: ds. H.D. Rietveld
Welkom
Psalm 96: 1, 9 (ob)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 93: 1, 4 (nb)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Openbaring 6:1-11
Schriftberijmingen 28: 1, 5
Verkondiging: Een vraag in de hemel
1. Een vraag om Gods recht
2. Een antwoord van Gods troost
Psalm 9: 4, 5, 10 (nb)
Dankgebed
Geef vrede, Heer, geef vrede (Lvdk 285)
Collectes
Kinderen komen terug van bijbeluur
Collectes voor: 1. kerk 2. afdrachten naar landelijk kerkverband
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Wij loven U, o God (Lvdk 399: 1, 5, 6)
Zegen (staande)

Kerkdiensten kijken of luisteren

Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - middag
Viering Heilig Avondmaal - zondag 26 jun - ochtend
Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - zondag 19 jun - middag
zondag 19 jun - ochtend
Dienst van Woord en Gebed - woensdag 15 jun - ochtend
zondag 12 jun - middag
zondag 12 jun - ochtend
Tweede Pinksterdag, Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen - maandag 6 jun - ochtend
zondag 5 jun - middag
Eerste Pinksterdag - zondag 5 jun - ochtend

oudere diensten