Home > multimedia > kerkdienst > index

Eeuwigheidzondag 21 nov 2021, ochtenddienst

Voorganger: ds. C. Brouwer
Welkom
Aansteken van de gedachteniskaarsen
Heerser over alle dingen (Opw 672)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 146: 1, 3, 8 (ob)
Gebed
Er is geen kindermoment
Kinderen van groep 2 t/m 4 gaan naar het bijbeluur
Bijbellezing: Psalmen 139: 1-10
Overdenking: ‘Uw handen om mij heen…’
Gods zegen voor jou (Sela)
Moment van herdenken
Moment van stilte (staande)
Ik zal er zijn (Sela) (=Opw. 770)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk; 2. afdrachten naar landelijk kerkverband
Psalm 139: 2 (dnp)
Zegen (staande)

Kerkdiensten beluisteren

zondag 16 jan - middag
zondag 16 jan - ochtend
zondag 9 jan - middag
zondag 9 jan - ochtend
zondag 2 jan - middag
zondag 2 jan - ochtend
Nieuwjaarsdag, Gezamenlijke online dienst vanuit de Hoeksteen - zaterdag 1 jan - ochtend
Oudejaarsdag, Gezamenlijke online dienst vanuit de Dorpskerk - vrijdag 31 dec 2021 - avond
online dienst - zondag 26 dec 2021 - middag
Tweede Kerstdag, Gezamenlijke online dienst vanuit de Dorpskerk - zondag 26 dec 2021 - ochtend

oudere diensten